Услуги

Анамнеза и статус
Уво, нос, грло и вид
Респираторен систем
Анамнеза: 
-Лична, Фамилијарна, Работна

Антропомерски мерења:
-Висина, Тежина и БМИ

-Преглед на органи за слух (инспекција на нос и грло, отоскопски преглед на уши, испитување на слух)
-Испитување на видот по Snellen за далеку и блиску по Jaeger.

-Испитување на органи за дишење (аускултација на бели дробови) функционални белодробни тестови- Спирометрија.
Кардиоваскуларен систем
Абдомен и урогенитални   испитувања

Локомоторен систем
Испитување на кардиоваскуларниот систем: пулс, аускултација на срце, ЕКГ – 12 канално
- Испитување на абдоминални (палпација на стомак) и урогенитални органи (палпација и перкусија на бубрези - сулкусиореналис)
Испитување на локомоторен систем:
-Рбетен столб
- Екстремитети
- Скелетна мускулатура
- Кординација
Нервен систем
Психолошко испитување
Лабораториски испитувања
-Рефлекси

-Моталитет и сензибилитет на екстремитети

-Испитување на рамнотежа и координација по Ромберг тест

-Психолошко испитување преку тест

-Мислењето на направен тест го дава дипломиран психолог со повеќегодишно искуство во областа

-Крвна слика
-Седиментација
-Гликемија
-Триглицериди
-Холестерол
-Уринарен тест