Лекарски уверенија

ПЗУ ЛУКС МЕДИКУС е овластена да издава:

  • Лекарски уверенија за вработување и упис на студенти
  • Лекарска потврда за здравствена состојба на ученици
  • Лекарски уверенија за здравствена состојба на работници