+389 78 882 223 / +389 78 848 860 / +389 78 447 088   luksmedicus@yahoo.com   ул. Козле бр.88/4, Карпош, Скопје

 • Систематски прегледи за вашите вработени

  Според Законот за безбедност и здравје при работа Сл.весник бр. 53/2013 год. и уредба за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи...

  Повеќе...
 • Лекарски уверенија

  ПЗУ ЛУКС МЕДИКУС е овластена да издава: Лекарски уверенија за вработување и упис на студенти Лекарска потврда за здравствена состојба на ученици Лекарски уверенија за здравствена состојба на работници...

  Повеќе
 • Услуги

  Хематолошки статус, уринарен статус, биохемиски анализи, анамнеза, клинички преглед, испитување на органи за дишење, кардиоваскуларен систем, нервен систем, психолошко испитување, локомоторен систем...

  Повеќе...

Saturday, September 13, 2014

Услуги

Анамнеза и статус
Уво, нос, грло и вид
Респираторен систем
Анамнеза: 
-Лична, Фамилијарна, Работна

Антропомерски мерења:
-Висина, Тежина и БМИ

-Преглед на органи за слух (инспекција на нос и грло, отоскопски преглед на уши, испитување на слух)
-Испитување на видот по Snellen за далеку и блиску по Jaeger.

-Испитување на органи за дишење (аускултација на бели дробови) функционални белодробни тестови- Спирометрија.
Кардиоваскуларен систем
Абдомен и урогенитални   испитувања

Локомоторен систем
Испитување на кардиоваскуларниот систем: пулс, аускултација на срце, ЕКГ – 12 канално
- Испитување на абдоминални (палпација на стомак) и урогенитални органи (палпација и перкусија на бубрези - сулкусиореналис)
Испитување на локомоторен систем:
-Рбетен столб
- Екстремитети
- Скелетна мускулатура
- Кординација
Нервен систем
Психолошко испитување
Лабораториски испитувања
-Рефлекси

-Моталитет и сензибилитет на екстремитети

-Испитување на рамнотежа и координација по Ромберг тест

-Психолошко испитување преку тест

-Мислењето на направен тест го дава дипломиран психолог со повеќегодишно искуство во областа

-Крвна слика
-Седиментација
-Гликемија
-Триглицериди
-Холестерол
-Уринарен тест
  


Лекарски уверенија

ПЗУ ЛУКС МЕДИКУС е овластена да издава:

 • Лекарски уверенија за вработување и упис на студенти
 • Лекарска потврда за здравствена состојба на ученици
 • Лекарски уверенија за здравствена состојба на работници
            

Wednesday, September 10, 2014

Систематски прегледи за вашите вработени

Според Законот за безбедност и здравје при работа Сл.весник бр. 53/2013 год. и уредба за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи бр.60/2013 год, систематски прегледи за вработени во сите дејности се задолжителни. Согласно овој Закон, работодавачот е должен на работникот да му овозможи лекарски преглед со кој ја утврдува работоспособноста на работникот согласно работната позиција, како и при нови вработувања пред нивно распоредување на соодветната работна позиција.

 • Хематолошки статус
 • Уринарен статус
 • Биохемиски анализи
 • Дополнителни биохемиски анализи
 • Анамнеза
 • Клинички преглед
  • Испитување на органи за дишење
  • Кардиоваскуларен систем
  • Локомоторен систем
  • Нервен систем
  • Абдоминални и урогенитални органи
  • Психолошко испитување
ЛУКС МЕДИКУС е овластена за вршење на систематски преглед согласно Решение на Министерство за здравство на Република Македонија под бр. 22-9117/2